Proiecte

Finalizarea proiectului „ Consolidarea poziției pe piață a Smile Design Studio SRL prin investiții destinate serviciilor stomatologice”

S.C. SMILE DESIGN STUDIO S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Parc Ion C. Brătianu nr. 5, judeţul Bihor, CUI 75291, J5/1386/05.08.1991, a implementat proiectul cu titlul: „Consolidarea poziției pe piață a Smile Design Studio SRL prin investiții destinate serviciilor stomatologice”, cod SMIS 161201, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 208 / POC / 411/ AM / 30.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.129.718,98 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 1.098.658,89 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 988.793 lei compusă din 828.272,21 lei din FEDR și 160.520,79 lei din Bugetul Național.

Locația de implementare a proiectului se află în Municipiul Oradea, Str. Parc Ion C. Brătianu nr. 5, judeţul Bihor.

Obiectivul general al proiectului „Consolidarea poziției pe piață a Smile Design Studio SRL prin investiții destinate serviciilor stomatologice” a constat în refacerea capacității de reziliență a companiei Smile Design Studio SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care a dus la cresterea productivității muncii in cadrul societății. Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții in domeniul reprezentat de cod CAEN REV. 2 – 8623 Activități de asistență stomatologică, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce au un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea productivității muncii cu minim 17.44% fața de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020

Data de începere a proiectului: Martie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultatul proiectului: 1 investiție realizată prin: 13 echipamente prietenoase cu mediul recepționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0744538633, email: proiectsmiledesign@gmail.com, persoana de contact Marton-Gyorgy PANȚEL.


 

Începerea proiectului „ Consolidarea poziției pe piață a Smile Design Studio SRL prin investiții destinate serviciilor stomatologice”

S.C. SMILE DESIGN STUDIO S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Parc Ion C. Brătianu nr. 5, judeţul Bihor, CUI 75291, J5/1386/05.08.1991, a implementat proiectul cu titlul: „Consolidarea poziției pe piață a Smile Design Studio SRL prin investiții destinate serviciilor stomatologice”, cod SMIS 161201, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 208 / POC / 411/ AM / 30.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.129.718,98 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 1.098.658,89 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 988.793 lei compusă din 828.272,21 lei din FEDR și 160.520,79 lei din Bugetul Național.

Locația de implementare a proiectului se află în Municipiul Oradea, Str. Parc Ion C. Brătianu nr. 5, judeţul Bihor.

Obiectivul general al proiectului „Consolidarea poziției pe piață a Smile Design Studio SRL prin investiții destinate serviciilor stomatologice” a constat în refacerea capacității de reziliență a companiei Smile Design Studio SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care a dus la cresterea productivității muncii in cadrul societății. Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții in domeniul reprezentat de cod CAEN REV. 2 – 8623 Activități de asistență stomatologică, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce au un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea productivității muncii cu minim 17.44% fața de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: Martie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultatul proiectului: 1 investiție realizată prin: 13 echipamente prietenoase cu mediul recepționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0744538633, email: proiectsmiledesign@gmail.com, persoana de contact Marton-Gyorgy PANȚEL.


Finalizarea proiectului:Dezvoltarea activității stomatologice a SC Smile Design Studio SRL”

S.C. SMILE DESIGN STUDIO S.R.L. cu sediul în Oradea, Str. Parc Ion C Brătianu, nr.5, județul Bihor, CUI 75291, J5/1386/1991, implementează proiectului cu titlul: „ Dezvoltarea activității stomatologice a SC Smile Design Studio”, cod SMIS 110931, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1927/ 27.04.2018 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Conform contractului de finanțare valoarea totală a proiectului a fost de 2.203.216,34 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 1.574.218,30 lei, din care 1.338.085,56 lei din FEDR și 236.132,74 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății în Regiunea Nord-Vest, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Parc Ion C Brăteanu, nr. 5, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activității stomatologice a SC Smile Design Studio” a constat în realizarea unei investiții inițiale a determinat îmbunătățirea competitivității economice a SC Smile Design Studio SRL prin creșterea productivității muncii proprii și a sectorului sănătății umane. Obiectivul a fost atins prin diversificarea serviciilor prestate în Municipiul Oradea, divertsificare rezultată din adaugarea de noi servicii stomatologice care nu au fost prestate anterior, ca urmare a realizării activităților propuse prin prezentul proiect.         

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Introducerea inovării de serviciu și de proces în cadrul societății prin diversificarea serviciilor stomatologice datorită achiziției a 91 de active corporale și necorporale noi și performante, necesare pentru buna operare a investiției.
  2. Realizarea activităților de internaționalizare prin participarea la 1 târg internațional și a activităților de certificare a sistemului de management ISO 9001 și certificarea procesului de prestare a serviciilor stomatologice conform SR EN 15224.

Scopul investiției inițiale a constat atât în achiziționarea de echipamente performante, de generație nouă, cât și achiziționarea de active necorporale menite să îmbunătățească considerabil serviciile stomatologice actuale și să introducă noi servicii. În plus, au fost vizate activități de internationalizare și de certificare pentru creșterea calității serviciilor stomatologice și a prezenței acestora pe piață, inclusiv la nivel internațional. Astfel, investiția propusă de către SC  Smile Design Studio SRL comportă un caracter inovativ atât pe partea de serviciu cât și pe cea de proces.           

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii: Consolidarea societății pe piața serviciilor stomatologice prin prestarea serviciilor noi de radiologie dentară 2D și 3D,  a scanării 3D a danturii și obținerea modelului digital dentar, a scanării leziunilor canceroase și a tratamentelor canalelor radiculare. 

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Achiziția a 91 de active corporale si necorporale
  2. 1 participare la un târg internațional, 1 sistem de management ISO 9001 recertificat, 1 proces certificat SR EN 15224 

Data de începere a proiectului: 01.02.2017

Data de finalizare a proiectului: 31.03.2020 

Perioada de implementare în luni: 38 luni

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0744538633, e-mail proiectsmiledesign@gmail.com , persoana de contact Marton-Gyorgy Panțel.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro 
Facebook: facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României