Dr. Pantel Marton

Fogorvos, a Dental-Art rendelő koordonátora

Tanulmányait a kolozsvári Fogorvosi Egyetemen végezte, 1995 óta rendelkezik magán praxisal. 1994 és 2000 között a nagyváradi Fogorvosi Egyetemen tanított.

1996-ban fogszakorvosi vizsgát tett, 2001-ben pedig megszerezte a főorvosi címet az általános fogászat területén. Kolozsváron képesítést szerzett a dento-maxillaris röntgendiagnosztika területén, valamint elvégezte a bukaresti egyetemen az egészségügyi management képzést.

Temesváron szerzett képesítést az implantológia területén, dr. Emanuel Bratu professzor vezetésével.

Kiemelt érdeklődési területei a fogászaton belül:
implantológia, parodontológia és protetika.