Proiecte

Finalizarea proiectului:Dezvoltarea activității stomatologice a SC Smile Design Studio SRL”

S.C. SMILE DESIGN STUDIO S.R.L. cu sediul în Oradea, Str. Parc Ion C Brătianu, nr.5, județul Bihor, CUI 75291, J5/1386/1991, implementează proiectului cu titlul: „ Dezvoltarea activității stomatologice a SC Smile Design Studio”, cod SMIS 110931, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1927/ 27.04.2018 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Conform contractului de finanțare valoarea totală a proiectului a fost de 2.203.216,34 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 1.574.218,30 lei, din care 1.338.085,56 lei din FEDR și 236.132,74 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății în Regiunea Nord-Vest, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Parc Ion C Brăteanu, nr. 5, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activității stomatologice a SC Smile Design Studio” a constat în realizarea unei investiții inițiale a determinat îmbunătățirea competitivității economice a SC Smile Design Studio SRL prin creșterea productivității muncii proprii și a sectorului sănătății umane. Obiectivul a fost atins prin diversificarea serviciilor prestate în Municipiul Oradea, divertsificare rezultată din adaugarea de noi servicii stomatologice care nu au fost prestate anterior, ca urmare a realizării activităților propuse prin prezentul proiect.         

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Introducerea inovării de serviciu și de proces în cadrul societății prin diversificarea serviciilor stomatologice datorită achiziției a 91 de active corporale și necorporale noi și performante, necesare pentru buna operare a investiției.
  2. Realizarea activităților de internaționalizare prin participarea la 1 târg internațional și a activităților de certificare a sistemului de management ISO 9001 și certificarea procesului de prestare a serviciilor stomatologice conform SR EN 15224.

Scopul investiției inițiale a constat atât în achiziționarea de echipamente performante, de generație nouă, cât și achiziționarea de active necorporale menite să îmbunătățească considerabil serviciile stomatologice actuale și să introducă noi servicii. În plus, au fost vizate activități de internationalizare și de certificare pentru creșterea calității serviciilor stomatologice și a prezenței acestora pe piață, inclusiv la nivel internațional. Astfel, investiția propusă de către SC  Smile Design Studio SRL comportă un caracter inovativ atât pe partea de serviciu cât și pe cea de proces.           

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii: Consolidarea societății pe piața serviciilor stomatologice prin prestarea serviciilor noi de radiologie dentară 2D și 3D,  a scanării 3D a danturii și obținerea modelului digital dentar, a scanării leziunilor canceroase și a tratamentelor canalelor radiculare. 

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Achiziția a 91 de active corporale si necorporale
  2. 1 participare la un târg internațional, 1 sistem de management ISO 9001 recertificat, 1 proces certificat SR EN 15224 

Data de începere a proiectului: 01.02.2017

Data de finalizare a proiectului: 31.03.2020 

Perioada de implementare în luni: 38 luni

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0744538633, e-mail proiectsmiledesign@gmail.com , persoana de contact Marton-Gyorgy Panțel.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro 
Facebook: facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României